Menneet elämät tuovat syvempää itsetuntemusta

 • Miksi joku tietty ihmissuhde hiertää?
 • Miksi toistan samoja virheitä yhä uudestaan?
 • Mikä minun tarkoitukseni on?
 • Miksi tunnen vetovoimaa tiettyjä ihmisiä, asioita tai paikkoja kohtaan?

        Voisiko menneiden elämien tiedostaminen auttaa tässä?

Menneet elämät tuovat syvempää itsetuntemusta.
Ne auttavat tiedostamaan omia negatiivisia toimintamalleja.
Mutta niiden avulla saat esille myös kätkettyjä vahvuuksiasi.

Menneiden elämien käsitteleminen tapahtuu kolmessa tasossa.

 1. Sisäiset haavat ja erillisyyden harha
  Tässä tilassa on suurin osa ihmiskuntaa tälläkin hetkellä. Olemme ajatusten, tunteiden ja automaattisten reaktioiden uhreina. Pyrimme välttämällä huonoa oloa addiktioihin ja tekemiseen.  Olemme halujen ja toiveiden uhreja, ja meitä on helppo ohjaille. Emme tunne itseämme ja ajatuskin siitä pelottaa. Yksinäisyys ja masennus ovat arkipäivää. Kuvittelemme olevamme ainoita ihmisiä, jotka kärsivät tässä maailmassa.
 2. Uhriroolista luopuminen
  Kun opit hiljentymään,  löydät henkisen puhdistautumisesi ja todellisen itsesi. Kasvat pois  pelkojen, harhojen ja reaktioiden uhrina olemisesta. Et luo enää lisää negatiivista karmaa. Olet tunnistanut inhimillisen haluamisen salaisuuden, ja tämä on muuntunut henkiseksi kaipaukseksi. Tästä tulee polttoainetta, joka palauttaa sinut todellisen olemuksesi ytimeen.
 3. Lopullinen vapautuminen
  Kaikki sukulinjojen sekä nykyisen ja menneiden elämien muistot on puhdistettu. Menneisyys muuttuu merkityksettömäksi. Läsnäolo ajattomassa nykytilassa avaa kaikki mahdollisuudet.

Sanskarat

Sanskarat ovat perinnöllisiä biogeneettisiä muistoja sisältäviä linjoja. Ne eivät ole henkilökohtaisia eiväkä sinun karmaasi. Ne ovat teemaryhmiä, joihin voit peilata haastavimpia elämäsi tapahtumia tai menneiden elämiesi tapahtumia.
Tällaiset tiedostamattomat muistot aiheuttavat tunne- ja käyttäytymismalleja sekä uskomuksia. Ne ovat kuin karmallisia madonreikiä jotka vetävät sinut tiettyjen ihmisten luokse ja loitontavat toisista.
Sanskarat tutuvat kärsimykseltä. Ne ovat kuitenkin mahdollisuuksia jotka olet perinyt elämääsi. Kun tulet tietoiseksi ja kasvat suhteessasi itseesi ja muihin, voit muokata ja puhdistaa sanskaroita. Lakkaat toistamasta vanhoja virheitä, ja vastoinkäymiset muuttuvat oppimiskokemuksiksi.

tietoisuus

Tietoisuus (awareness) luo yksilöllisyyden. Ihmisellä tietoisuus jakaantuu kolmeen kerrokseen: fyysiseen, tunteen ja ajatuksen tietoisuuksiin. Käytännössä nämä muodostavat yhden tietoisuuden. Matalassa värähtelytaajuudessa tietoisuus rajoittuu pelkojen ja hengissäsäilymisen ehdoilla toimivaan ihmiskehoon. Tuolloin tunnekeho pysyy vahvasti kiinni haluissa ja draamoissa ja mielen taso toistaa vertailua ja arvostelemista.
Kun värähtelytaajuutesi nousee, tietoisuudesta tulee hienojakoisempaa ja se laajentuu paikallisesta aina kosmisiin näkökulmiin asti. Fyysisestä kehosta tulee jumalallista läsnäoloa, tunteen tietoisuudesta kasvaa universaali rakkaus ja mielen tietoisuudesta nousee esiin hiljaisuus ja viisaus

Kausaalikeho

Kausaalikeho on auran neljäs hienokerros. Tämä tunnetaan myös nimellä ¨sielu¨. Se edustaa tietoisuutesi osaa, joka inkarnoituu uudestaan ja uudestaan muodon maailmaan. Kausaalikehosi tallentaa kaiken positiivisen pääoman kaikista elämistäsi. Se on kuin muistojen varasto, joka on leimattu valolla.
Kuoleman jälkeen alemmat kolme kehoasi (fyysinen, astraali ja mentaali) irtoavat, ja ainoa mitä säilyy on kausaalikehosi. Kun kausaalikehosi kirkastuu jälleensyntymisen prosessissa, korkeammat energiakehon kerrokset voivat käyttää sitä ohjaamaan alempien kehojen (fyysinen, astraali ja mentaali) värähtelyä korkeammaksi.
Kausaalikeho on siis kuin silta, jonka välityksellä maalliset ja henkiset todellisuudet kohtaavat.

Kuinka menneitä elämiä ja sanskaroita voi hoitaa?

Sanskarat siis vetävät elämäämme tietynlaisia kokemuksia, jotka ovat perinnöllisiä ja koko ihmiskunnalle yhteisiä. Nämä aihepiirit  toistuvat fraktaalikuvioina yksilöllisessä elämässä, perheissä, yhteisöissä, kansakunnissa…Karmalliset yhteydet rakentuvat näiden fraktaalien päälle, kuin kuorrute, joka toistuu elämästä toiseen, kunnes opit kääntämään kärsimyksen oppimiseksi  – siirryt uhriroolista oman elämäsi tiedostavaksi toimijaksi. Tiedostamalla nämä toistuvat yhteydet ja oppiläksyt, vapautat menneitä elämiä käsittelemällä myös sanskarat fyysisestä ja henkisestä sukulinjastasi.

Merkittävät karmalliset yhteydet ihmisten välillä littyvät moniulotteisiin sielunsopimuksiin ja henkisen alkuperän muodostamiin kokonaisuuksiin. Kun henkilön oma kehitystehtävä kohtaa sinun kehitystehtäväsi, niin yhdessä toimimalla ja reagoimalla aikaansaatte draaman, kehityshaasteen tai kohtalon, joka antaa mahdollisuuden kasvaa tietoisuudessa, eli kypsyä ihmisenä.

Menneiden elämien näkemiseen ja muistamiseen tarvitaan intuitiivista herkkyyttä. Jos sinulla on näkemisen lahja, voit kehittyä menneiden elämien näkemisen suhteen. Mitä enemmän työstät menneitä elämiä, sitä enemmän näkemisen kykysi voi myös kehittyä. Se edellyttää valtavasti sisäistä työtä. Mutta suurin osa ihmisistä ei omista niin suoraa reittiä tähän tietoon. Se on eräänlaista suojaamista liialta informaatiolta, koska elämä on luotu elettäväksi.

Pelkkä tieto kuka- tai mikä olit menneessä elämässäsi ei tuo vapautusta tähän karmalliseen kuvioon. Se palvelee ainoastaan mielen uteliaisuutta: Voimme nähdä mitä haluamme tai toivomme näkevämme. Karmallisten asioiden hoitamiseen tarvitaan tietoa, tunnetta ja energiaa, jolla nostaa värähtelytasoa korkeammalle tasolle. Olennaista on vapauttaa kokemus energiakehon eri tasoilta ja tuoda mukanaan oivallus, joka auttaa rikkomaan negatiivisen kaavan.

Toki voit tehdä tätä oivalluksen työtä itsenäisesti ja hyvinkin erilaisten auttajien avustuksella. Olennaista on nykyisen elämän ja alitajuisten menneiden elämien traumojen kirkastamisesta oppimiskokemuksiksi ja oman olotilan pysyvä positiivinen kehittyminen. Mutta aina asioille ei löydy selitystä pelkästään tietoisen mielen ja tunteiden käsittelemisen kautta. Silloin sanskaran työstäminen menneiden elämien avulla voi auttaa. Menneet elämät tuovat syvempää itsetuntemusta. Ne auttavat sinua löytämään ajatonta ja iätöntä itseäsi.

Lue lisää blogista.
Katso tästä menneiden elämien tulkinta-ja hoitotuotteemme Sanskara -tulkinta ja Sankara -energiahoito: