Menneet elämät kasvattavat itsetuntemusta.
Vanha Egypti innostaa monia menneistä elämistä kiinnostuneita.

Menneet elämät kasvattavat itsetuntemusta.

Menneiden elämien työstäminen on voimakas itseoivalluksen menetelmä.
Mennaitä elämiä lähdetään usein kuitenkin tutkimaan ensin pelkästä uteliaisuudesta käsin.
– Onhan se jännittävää pohtia mitä sieltä voisi löytyä tai ketä tuttuja on tavattu joskus ennenkin. Kun lähdetään tutkimaan menneitä elämiä, kannattaa kuitenkin mennä astetta syvemmälle ja ottaa mukaan myös tunteiden ja henkisyyden käsittely. Myös kehollisuudessa löytyy vastineita menneiden elämien todellisuuksille. Näin saat menneistä elämistä ¨kaiken hyödyn irti¨ ja voit käyttää niitä itsesi kehittämisen menetelmänä sekä apuna luodaksesi parempaa nykyistä elämää. Menneet elämät auttavat ymmärtämään paremmin itseäsi ja muita. Menneet elämät kasvattavat itsetuntemusta.

Mitä ymmärrystä voit saada menneistä elämistä?

Menneistä elämistä löytyy selityksiä hankalille ihmissuhteille tai hankaluuksille tärkeissä ihmissuhteissa. Sieltä voi löytyä esimerkiksi syy, miksi joku ihminen tuntuu rakkaalta ja tutulta heti alusta alkaen ja toinen vastenmieliseltä ennen ensimmäisen sanan sanomista.  Menneistä elämistä voi myös löytyä selitys esimerkiksi sille, miksi ei ole löytynyt kumppania toiveista huolimatta. Taustalla voivat olla esimerkiksi liian vahvat päätökset ja sitoumukset uskontoon, yksin elämiseen tai siihen ettei usko olevansa hyvän ihmissuhteen arvoinen.

Menneet elämät voivat avata omia ajatuksien lukkiutumia toistuvien toimintamallien suhteen. Soturikarmat tuovat esiin taistelutahdon, jäämisen kiinni liikaan kaksinaisuuteen ja ehkäpä myös ¨pakko pärjätä yksin¨ ja ¨vastassa paha maailma¨- mentaliteetin. Toisille mentaalinen innostuneisuus näkyy vaikkapa toistuvina opettajarooleina eri historiallisina aikakausina.

Fyysisessä kehossa menneet elämät voivat näkyä synnynnäisinä tai elämän mittaan tulleissa vammoissa tai myös pienissä vastoinkäymisissä ja vaivoissa. Vaikkapa onnettomuusalttius tai jokin tietty nykyelämän tapahtuma saa synkronisen vastinkappaleensa menneisyydessä, jota tutkimalla löytyy myös siihen johtavia syy-yhteyksiä, asenteita, vuorovaikutustilanteita ja ratkaisumalleja. Samaa virhettä ei olisi enää pakko toistaa uudelleen taas seuraavalla kierroksella.

Menneet elämät kiinnostavat tietysti henkisiä ihmisiä. Heitä kiinnostavat myös laajemmat historialliset kehityskulut ja muinaiset kulttuurit Egyptistä taaksepäin – jopa aina sielun alkuperään saakka. Tästä on olemassa huimiakin näkemyksiä, joita joskus tulee vastaan ihmisten inkarnaatioketjuja tutkittaessa. Henkisessä mielessä menneiden elämien käsitteleminen voi olla hyvinkin avartavaa ja tietoisuutta laajentavaa.

Mitä voit oppia menneistä elämistä?

Menneiden elämien tutkiminen, opiskeleminen ja hoitaminen avartavat:
1. Opit tuntemaan itseäsi syvemmin kuin aikaisemmin.
2. Ymmärrät paremmin muita ihmisiä ja heidän motiivejaan.
3. Opit käsittelemään ja kohtaamaan tunteitasi tiedostavammin.
4. Ymmärrät toistuvia, negatiivisia toimintatapojasi ja voit lakata toistamasta vanhoja virheitäsi.
5. Opit kuuntelemaan kehosi viestejä herkemmin.
6. Käsityksesi ihmisyydestä, ajasta ja henkisyydestä laajenevat – tietoisuutesi kasvaa.
7. Voit kypsyä ja kehittyä kokonaisvaltaisesti.

Minkälaista apua voit tarvita menneiden elämien kanssa?

Menneiden elämien käsitteleminen on haastavaa yksin:
1. Voit tarvita näkijän apua. Toki omakin intuitio vahvistuu harjoittelemalla.
    Käytännössä tämä vaatii vuosien sitoutuneen työskentelyn asian parissa.
2. Tarvitset reflektiopintaa – vahvistusta ja ymmärtävän keskustelukumppanin.
    Toisen ihmisen tuki auttaa nostamaan asiat vahvemmin esiin ja käsittelemään niitä.
3. Tarvitset työkaluja siihen, miten esiin tulevia kipupintoja käsitellään.
Käytännössä tämä tapahtuu useimmiten selvänäköisen/selvätietoisen henkilön tekemän energiahoidon avulla. Tämäkin vaatii niin ikään vuosien kokemuksen taakseen.

Mistä voit aloittaa?

Kuinka sitten lähteä liikkeelle tai jatkaa matkaansa menneiden elämien matkassa?
– Kuuntele itseäsi ja lue lisää niistä aikakausista ja kulttuureista jotka sinua kiinnostavat.
– Kuuntele tunteitasi ja kehoasi – minkälaisia viestejä ne sinulle kertovat?
– Huomaa toistuvat toimintamallit elämässäsi.
– Luota omaan sisäiseen tietoosi.
– Keskustele samanmielisten muiden ihmisten kanssa aiheesta.

Kun haluat edetä nopeammin ja tehokkaammin, kannattaa tukeutua ammattilaisten apuun.

Menneet elämät kasvattavat itsetuntemusta. Mutta ne eivät toki ole ainoa tie Itseen. Sisimpäsi kertoo sinulle, mikä on se sinulle sopiva tie tässä vaiheessasi, jossa kuljet juuri nyt.

Anneli Valo, 2.8.2019
Lue lisää menneistä elämistä tästä.
Salaisen Maan menneet elämät – palvelut:
Sansakara -Mennyt elämä -tulkinta, Sanskara -energiahoito ja tulkinta

Vastaa