Itsen johtaminen on henkinen matka
kohti parasta itseä

Mikä minun tarkoitukseni on?
Mitä elämältä voisi vielä olla odotettavissa?
Voisiko henkinen näkökulma tuoda vastauksia minulle?

Itsen johtaminen on henkinen matka. Keski-ikää lähestyttäessä nousee usein mieleen uudenlaisia kysymyksiä. C.G. Jungin mukaan ihmisessä käynnistyy elämän puolenvälin tienoilla individuaatioprosessi. Tätä edeltää jopa tyhjyyden ja masennuksen vaihe. Siihen asti ihmistä on hallinut Minä, tietoisuuden keskus. Inviduaationprosessin aikana ihminen tajuaa että hänen tietoisen minän lisäksi on olemassa syvempi Itse, joka on jakamaton ykseys  ja kokonaisuus.

Jungin mukaan uudessa, sisäisen kehityksen vaiheessa ihminen oppii vähitellen tuntemaan itsensä paremmin ja syvemmin kuin elämänsä ensimmäisellä puoliskolla.  Yksilö alkaa tunnistaa ja kiinnittää enemmän huomiota arkkityyppisiin rakenteisiin jotka johdattavat persoonallisuuden kehittymisen, viisauden ja luovuuden lähteelle.

C.G Jung oli itse hyvin intuitiivinen henkilö. Hän toi  esiin kollektiivisen piilotajunnan käsitteen. Nykypsykologia ohittaa tämän lähes täysin. Jungilla oli tästä kuitenkin itsellä henkilökohtaiset, vahvat kokemukset, samoin kuin arkkityypeistäkin.

Salainen Maa auttaa kohtaamaan asiat niin syvältä tai korkealta kuin Sinä olet valmis. Kollektiivinen alitajunta, akaashiset arkistot ja arkkityyppiset kohtaamiset ovat yksi osa työskentelyämme. Katsomme asioita niiltä tasoilta käsin, joilla sinä haluat työskennellä. Autamme sinua myös hahmottamaan elämäsi eri kerrokset ja solmimaan tarinasi eksyneet juonenpäät yhteen merkitykselliseksi kokonaisuudeksi, jota Itsesi johtaa.

Itsen johtaminen on henkinen matka. 
Se lähtee liikkeelle itsensä tuntemisesta.
Lue lisää blogista.

Transformaatio

on perinteisen psykologian määrittelemänä syvällinen ja pysyvä muutos yksilön ajattelussa ja/tai toimintatavoissa.
Salaisessa Maassa tuetaan tätä muutosta henkisestä näkökulmasta käsin. Muutoksessa huomioidaan erityisesti henkinen älykkyys ja muutoksen jalostuminen niin mielen, tunteen kuin toiminnan tasoille. Kokonaisvaltaisen muutoksen seurauksena ihminen voi herätä todelliseen Itseensä.

Individuaatio

eli yksilöityminen tarkoittaa yksilön koko elämän jatkuvaa itseksi tulemisen prosessia.
Siinä ihminen tutustuu persoonallisuuteensa ja pohtii merkittäviä asioita, kuten kuka olen ja mitkä ovat mielipiteeni. Individuaatio ei ole minkään tietyn tiedon tai taidon oppimista, vaan ihmisenä olemisen oppimista.

Henkinen näkökulma laajentaa individuaation prosessia syvemmälle kuin tavanomainen psykologia.

ITSE

on C.G. Jungin mukaan tietoista minää laajempi käsite ja sisäisen järjestyksen arkkityyppi. Se sisältää sekä tietoisen että piilotajuisen psyyken. Näistä yhdessä muodostuu laajempi persoonallisuus. Itse on tämän kokonaisuuden keskus kuten Minä on tietoisuuden olemuksen keskus.
Salaisessa Maassa tuetaan sitä, että tietoisuus ja yhtyes Itseen vahvistuu, sisäinen tieto vahvistuu ja eheä olotila heijastuu tasapainoisena toimintana arkipäivässä.

On aika olla parempi itsesi

Kehityskonsultaatio

Yksilöllinen itsen johtamisen kehityssuunnitelma, joka avaa henkilökohtaiset lahjasi ja mahdollisuutesi sekä suhteesi kokonaisuuteen.

Transformative Healing

Kanavoitu energiahoito, joka puhdistaa ensin ja korjaa ja energisoi vasta sitten. Hoito sisältää seikkaperäisen, kirjallisen, intuitiivisen tulkinnan. Myös muut kirjalliset tulkinnat.

Consciousness Coaching

Henkinen valmennus kokeneen ja intuitiivisen coachin turvallisessa ohjauksessa. Olipa kyse yksityiselämästä tai yrityksen kehittämisestä, coach tukee sinua kun olet päättänyt tehdä kestävän muutoksen.